Medlemmar

Suomen LVI-Liitto SuLVI ry

Grundad 1930
Personmedlemmar 5 000
Tidskrift: Talotekniikka, 8 nummer/år (finskspråkig)
e-mail: sulvi@sulvi.fi

VVS Föreningen i Finland rf (VSF)

Grundad 1936
Personmedlemmar 650
Tidskrift: vvs värme- och sanitetsteknikern, 4 nummer/år (svenskspråkig)
e-mail: siru.lonnqvist@vvsfinland.fi

LIVI

Grundad 1959
Personmedlemmar 240

Sisäilmayhdistys ry (SIY)

Finnish Society of Indoor Air Quality and Climat
Grundad 1990
Tidskrift: Sisäilmauutiset, 2 nummer/år (finskspråkig)
e-mail: mervi.ahola@sisailmayhdistys.fi