FINVAC

Föreningens officiella namn är på engelska och heter The Finnish Assosiaction of HVAC Societies FINVAC ry. FINVAC fungerar som ett samarbetsorgan för Suomen LVI-Liitto SuLVI, VVS Föreningen i Finland, LIVI och Sisäilmayhdistys. Dess huvuduppgift är att förstärka samarbetet mellan sina medlemsföreningar, sköta internationella kontakterna samt att befrämja forsknings- och utvecklingsverksamhet inom VVS-branschen.

FINVAC är medlem i SCANVAC (Scandinavian Associations of HVAC Engineers), REHVA (Federation of European Heating and Airconditioning Associations) och ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Airconditioning Engineers, Inc.)

Aktuellt

  • Projekt ”Utrymmesspecifika utgångsvärden för beräkning av kylbehov och utförliga energiberäkningar". Materialet kan laddas ner här (på finska):